Hvordan sikrer du dig selv en god start på job efter en længere sygemelding? Hvad kan du som kollega gøre, for at sikre en god start for den sygemeldte? Både den sygemeldte og arbejdspladsen har et ansvar, og en aktie i, at sikrer en god opstart efter sygemelding.

Du kan sikre dig en god start ved at lave klare planer
Læg planer for at hjælpe dig selv

Jeg vil med dette indlæg, dele mine egne erfaringer. Jeg startede selv op, efter et halvt års sygemelding, tilbage i marts 2019. Du kan læse mine tanker op til min start i dette indlæg. Min opstart er gået over al forventning, og jeg håber at jeg kan inspirerer dig som sygemeldt, eller dig som kollega/arbejdsplads.

Der er ingen tvivl om, at der er svært at vende tilbage på arbejdspladsen, efter længere sygdom. Hvad tænker mine kollegaer om mig? Hvordan kan jeg bidrage med noget på min arbejdsplads? Kommer jeg til at stå alene med alle mine udfordringer? Kan jeg klare at komme tilbage på samme arbejdsplads? Hvordan undgår jeg endnu en sygemelding?

Disse og mange andre spørgsmål, stillede jeg mig selv, da jeg nærmede mig en opstart på mit job igen. Særligt tankerne omkring, hvad mine kollegaer ville tænke, fyldte virkelig meget for mig.

Hvordan kan du forberede og forbedre din opstart?

Her er hvad jeg gjorde, som helt sikkert hjalp mig til en god tilbagevenden på mit arbejde:

 • Tal med dine kollegaer jævnligt under din sygemelding. På denne måde sikre du, at du ikke kommer for langt væk fra din arbejdsplads.
 • Hav en tæt dialog med din chef og/eller din HR afdeling løbende. Det gav mig ro, at vide at både min chef og min HR-afdeling støttede mig og passede på mig.
 • Tænk over, hvad der skubbede dig ud over kanten og du endte med en sygemelding i hånden. Jeg havde enormt behov for, at finde en årsag til, hvordan jeg havnede i en langtidssygemelding. På denne måde har jeg bedre kunnet forberede mig på min opstart, og øve mig i ikke at havne samme sted, som inden min sygemelding. Er du fortrolig med din chef, vil jeg anbefale dig at dele de(n) årsag(er) du kommer frem til, så din chef kan fjerne/skåne dig fra disse faktorer – i hvert fald for en periode, mens du bruger dit overskud til at starte op på arbejdet igen.
 • Besøg din arbejdsplads inden du skal starte op igen. Brug besøget på din arbejdsplads på at mærke efter. Hvordan føles det at være tilbage? Hvad oplever du i kroppen ved at være tilbage? Samtidig kan du opleve dine kollegaer og hvordan de tager imod dig, inden du for alvor vender tilbage. Jeg fik aflivet mine negative tanker omkring, hvad mine kollegaer ikke tænkte om mig efter min sygemelding.
 • Start blidt op. Jeg fik, sammen med min psykiater, sat ord på, at den første periode tilbage på arbejdspladsen skulle bruges på, “bare” at lære at komme tilbage på arbejde igen. Jeg startede op med ganske få timer om dagen og trappede stille og roligt op. Jeg startede i midt marts 2019 og var tilbage på fuldtid igen start juni. Vær forberedt på, at det tager tid – og lær at give det tid.
 • Forventningsafstemning er en vigtig brik. Jeg talte med min nye chef omkring, hvad der blev forventet af mig, når jeg skulle starte op igen. Samtidig aftalte vi, hvad der skulle siges til mine nye kollegaer inden jeg skulle starte op. Hvordan havde jeg behov for at de skulle tage imod mig? Hvordan havde jeg brug for, at de agerede over for mig?

Kollegaernes og arbejdspladsens rolle i at sikre en god opstart

Som sygemeldt, er det svært at skulle komme tilbage på arbejdspladsen igen. Det kræver sin mand/kvinde, at træde ind på arbejdsmatriklen igen. Jo længere sygemelding, des sværere er det, og des vigtigere er det, at der sikres en god og tryg opstart.

I min optik har både arbejdsplads, chef og kollegaer en meget vigtig rolle. Jeg mærkede selv vigtigheden af dette, og vil her ridse mine tanker op. Hvad gjorde min arbejdsplads som var godt, hvad savnede jeg og hvad hjalp mig ovenpå?

Arbejdspladsens gode rolle:

 • Hold kontakt med medarbejderen og støt dem under hele sygdomsforløbet. Det var en stor lettelse for mig, at jeg mærkede at min arbejdsplads passede på mig. De viste at de ville mig det bedste, og at de kun ville hjælpe mig ovenpå. Dette følte jeg i høj grad, da jeg hørte fra HR-afdelingen minimum én gang om måneden. På disse telefoniske samtaler, fik jeg besked på at tage den med ro. De forsikrede mig om, at mine “efterladte” kollegaer klarede sig fint og havde det godt. Min HR-partner kom med gode råd i forhold til opstart, og hvad de mente ville være godt for mig.
 • Anerkend stress som en alvorlig udfordring på arbejdspladsen. Stress er ofte et stort tabu, og mange går alt for længe med symptomer og overhører disse. Min arbejdsplads har en god og åben tilgang til stress som sygdom, og jeg oplevde selv, at min chef og arbejdsplads sagde stop for mig, før jeg selv kunne se alvoren af min nedbrydende stress-adfærd.
 • Tag hånd om de nærmeste kollegaer til en stress-sygemeldt. Jeg blev forsikret om, at mine kollegaer havde det godt, mens jeg var sygemeldt. Hold en tæt dialog med de resterende tætteste kollegaer, og tag på denne måde en stor byrde og tanke fra den sygemeldte. Når man går derhjemme, tænker man meget på arbejdsmængde, -opgaver og kollegaernes velbefindende.
Naturen har hjulpet meget i forhold til at arbejde med at acceptere og forstå mine diagnoser
Hjælp kollegaen ved at g vejen sammen med dem

Hjælp fra chef og kollegaer til den gode start

Mine kollegaer og min chef, spillede en meget stor rolle, i at jeg kom ud på den anden side, som et bedre og gladere menneske. De hjalp mig igennem, og her kommer lidt af mine konkrete råd til dig som kollega/chef.

 • Hold konktakten til den sygemeldte. Når du er sygemeldt med stress, går mange af tankerne på kollegaerne, der sidder tilbage og også skal knokle med dine ting. Jeg havde dialog og gåtur med min chef minimum hver 14. dag, og det var en kæmpe lettelse. Det kræver selvfølgelig, at dialogen er god og støttende, og at den sygemeldte ikke føler sig presset til at skynde sig tilbage.
 • Læg en konkret opstartsplan, sammen med den sygemeldte, inden opstart. Det giver en ro at kende forventninger og timeantal på arbejdspladsen, inden man for alvor starter op.
 • Kollegaernes beskeder varmer og hjælper. Overskuddet ligger meget ofte på et meget lavt niveau, når du er sygemeldt med stress. Som kollega kan du derfor hjælpe den sygemeldte, med fortsat at føle sig som en del af arbejdspladsen, ved at skrive en besked i ny og næ. Det bør ikke være en sms med alt for mange ting at forholde sig til. Blot en besked om, at du tænker på og savner den sygemeldte.
 • Undgå at gå den store bue om kollegaen som vender tilbage efter lang sygemelding. Få kollegaen til at føle sig som en del af fællesskabet, trods få timer på arbejdspladsen og lang tids sygefravær.

Opstarten – Hvordan gribes den an?

Jeg valgte at tale åbent og ærligt om min sygemelding og mine udfordringer, da jeg startede op. Sagde også til mine kollegaer i samlet flok, at de gerne måtte komme og spørge ind til mig (og også min sygemelding), og at de endelig ikke måtte gå en stor bue uden om mig. Mange af mine kollegaer fortalte bagefter, at de var glade for at jeg havde sagt dette. Nu skulle de ikke frygte for, hvor meget de kunne tillade sig at sige til mig og spørge mig om.

Når du skal vende retur på arbejdspladsen, er der dermed mange ting at gøre, for at sikre dig en god og tryg start. Husk at lytte til dig selv, være åben og ærlig over for dig selv og dine kollegaer og lyt på din krops signaler.

Opstart efter langtidssygemelding vil være hård og svær, men med energi og fokus på din gode start, lover jeg dig, at det nok skal lykkes.

Har du selv prøvet at skulle vende retur efter lang sygemelding? Har du været med til at få en sygemeldt kollega godt tilbage? Hvad gjorde du? Som sygemeldt? Som chef/kollega? Som arbejdsplads? Håber du vil dele dine erfaringer her under indlægget, så vi alle kan lære af hinanden.